Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är S4P Medias policy att respektera din integritet och följa alla tillämpliga lagar och förordningar angående all personlig information vi kan samla in om dig, inklusive på vår webbplats, https://www.bonusatcasino.com och andra webbplatser som vi äger och driver. Denna policy träder i kraft den 17 augusti 2021 och uppdaterades senast den 01 juni 2022.

Information vi samlar in

Information vi samlar in innehåller både information som du medvetet och aktivt ger oss när du använder eller deltar i någon av våra tjänster och kampanjer, och all information som automatiskt skickas av dina enheter under åtkomst till våra produkter och tjänster.

log Data

När du besöker vår webbplats kan våra servrar automatiskt logga standarddata som tillhandahålls av din webbläsare. Det kan inkludera din enhets IP-adress (Internet Protocol), din webbläsartyp och version, de sidor du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på varje sida, andra detaljer om ditt besök och tekniska detaljer som inträffar i tillsammans med eventuella fel du kan stöta på. Var medveten om att även om denna information kanske inte är personligt identifierande i sig, kan det vara möjligt att kombinera den med andra uppgifter för att personligen identifiera enskilda personer.

Insamling och användning av information

Vi kan samla in personlig information från dig när du gör något av följande på vår webbplats:

  • Använd en mobil enhet eller webbläsare för att komma åt vårt innehåll
  • Kontakta oss via e-post, sociala medier eller liknande tekniker
  • När du nämner oss på sociala medier

Vi kan komma att samla in, behålla, använda och avslöja information för följande ändamål, och personlig information kommer inte att vidarebehandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål: Var medveten om att vi kan kombinera information vi samlar in om dig med allmän information eller forskningsdata vi får från andra pålitliga källor.

Säkerhet för din personliga information

När vi samlar in och behandlar personlig information, och medan vi behåller denna information, kommer vi att skydda den på kommersiellt acceptabla sätt för att förhindra förlust och stöld, såväl som obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda den personliga information du lämnar till oss, rekommenderar vi att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är 100 % säker, och ingen kan garantera absolut datasäkerhet. Vi kommer att följa lagar som är tillämpliga på oss när det gäller dataintrång. Du är ansvarig för att välja vilket lösenord som helst och dess övergripande säkerhetsstyrka, för att säkerställa säkerheten för din egen information inom gränserna för våra tjänster.

Hur länge vi behåller din personliga information

Vi behåller dina personuppgifter bara så länge vi behöver. Denna tidsperiod kan bero på vad vi använder din information till, i enlighet med denna integritetspolicy. Om din personliga information inte längre krävs kommer vi att radera den eller göra den anonym genom att ta bort alla detaljer som identifierar dig. Om det är nödvändigt kan vi dock behålla din personliga information för vår efterlevnad av en juridisk, redovisnings- eller rapporteringsskyldighet eller för arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Barnens integritet

Vi riktar inte någon av våra produkter eller tjänster direkt till barn under 13 år och vi samlar inte medvetet personlig information om barn under 18 år.

Internationella överföringar av personlig information

Den personliga information som vi samlar in lagras och/eller behandlas där vi eller våra partners, partner och tredjepartsleverantörer har faciliteter. Tänk på att platserna som vi lagrar, behandlar eller överför din personliga information till kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen gav informationen. Om vi ​​överför din personliga information till tredje part i andra länder: (i) kommer vi att utföra dessa överföringar i enlighet med kraven i tillämplig lag; och (ii) vi kommer att skydda den överförda personliga informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

Dina rättigheter och kontroll av din personliga information

Du behåller alltid rätten att undanhålla personlig information från oss, med förståelse för att din upplevelse av vår webbplats kan påverkas. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dina rättigheter över din personliga information. Om du ger oss personlig information förstår du att vi kommer att samla in, behålla, använda och avslöja den i enlighet med denna integritetspolicy. Du behåller rätten att begära information om all personlig information vi har om dig. Om vi ​​får personlig information om dig från en tredje part kommer vi att skydda den enligt denna integritetspolicy. Om du är en tredje part som tillhandahåller personlig information om någon annan, representerar och garanterar du att du har sådan persons samtycke att tillhandahålla den personliga informationen till oss. Om du tidigare har samtyckt till att vi använder din personliga information för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst ändra dig. Vi kommer att ge dig möjligheten att avregistrera dig från vår e-postdatabas eller välja bort kommunikation. Tänk på att vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet. Om du anser att någon information vi har om dig är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna i denna sekretesspolicy. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera all information som upptäcks vara felaktig, ofullständig, vilseledande eller inaktuell. Om du anser att vi har brutit mot en relevant dataskyddslagstiftning och vill lämna in ett klagomål, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan och förse oss med fullständiga detaljer om det påstådda brottet. Vi kommer omedelbart att undersöka ditt klagomål och svara dig skriftligt och redogöra för resultatet av vår utredning och de åtgärder vi kommer att vidta för att hantera ditt klagomål. Du har också rätt att kontakta ett tillsynsorgan eller dataskyddsmyndighet i samband med ditt klagomål.

Gränser för vår policy

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Tänk på att vi inte har någon kontroll över innehållet och policyerna på dessa webbplatser och inte kan ta ansvar eller ansvar för deras respektive sekretesspraxis.

Ändringar av denna policy

Efter eget gottfinnande kan vi ändra vår integritetspolicy för att återspegla uppdateringar av våra affärsprocesser, nuvarande acceptabel praxis eller lag- eller regulatoriska ändringar. Om vi ​​bestämmer oss för att ändra denna integritetspolicy kommer vi att publicera ändringarna här på samma länk som du kommer åt denna sekretesspolicy. Om det krävs enligt lag kommer vi att få ditt tillstånd eller ge dig möjlighet att välja in eller välja bort, i tillämpliga fall, all ny användning av din personliga information.